Prijzen

Het abonnementsgeld graag overmaken naar bankrekening NL24 RABO 0136 5745 56
t.n.v. Yoga Hoogvliet onder vermelding van naam en lesmaand.

Maak kennis met Yoga en doe een keer mee!

De proefles is een gratis kennismaking. Bij Yoga Hoogvliet heb je geen opzegtermijn.