Inspiratie

‘Als je maar vrede in je hart hebt.’ Een tante van mij gaf vroeger nooit advies, maar als ik problemen had, dan zei ze altijd dat zij vroeger een tante had die altijd zei ‘Als je maar vrede in je hart hebt’.

Dat heb ik altijd onthouden. Het leek mij de oplossing voor alles, maar wat is dat?

De vrede in mijn eigen hart wilde ik vinden en op een gegeven moment ontdekte ik dat ik van alle omstandigheden in mijn leven kon leren en dat daardoor ook niets helemaal zinloos is. Alles kon mij dichter bij mijn doel brengen.

Toen yoga op mijn pad kwam was het al snel duidelijk dat yoga eigenlijk een ander woord is voor wat ik zocht. Alles wat we doen met yoga is een oefening om daar te komen. Het is bijzonder om te merken dat iets dat zo simpel klinkt, zo moeilijk is.

Wijze mensen van alle tijden hebben met veel woorden omschreven wat yoga is, maar je weet pas echt wat het is als je het ervaart. Als je het ervaart, dan pas weet je dat alle woorden eigenlijk op hetzelfde neerkwamen. Het is zo moeilijk te begrijpen, omdat het voorbij de woorden te vinden is.

Yoga is een manier om bij de bron te komen van waaruit die woorden ontsprongen. Daar waar het mooi is, vrede, vreugde of liefde in onszelf. Het ‘zelf’ in onszelf met alles verbonden. Dat is er al, maar vaak voelen we het niet, doordat we te druk bezig zijn in de wereld. We zijn dan erg mentaal bezig. Vaak blijven dezelfde gedachten steeds weer terugkomen.

Bij yoga leer je ook naar je gedachten kijken en luisteren en je leert dat je de keuze hebt om ze ook gewoon te laten gaan of om er niets mee te doen. Je leert dat de gedachten ook niet altijd waar hoeven te zijn. Je leert dat er ruimtes tussen de verschillende gedachten zijn en zo vind je de stilte achter alles.

Vaak hoor je dat je moet stoppen met praten en denken om stil te worden, maar zolang we die pogingen met onze wil uitvoeren komen we niet bij de echte stilte. De echte stilte is iets wat er altijd is. Alleen je hoort en ervaart het niet meer, omdat er te veel ‘ruis’ is. Yoga brengt de wervelingen van de geest tot rust. Als dat lukt, dan kom je bij de bron van jezelf. Bij dat wat je in essentie bent.

Bij yoga neem je wat afstand van jezelf om bij jezelf te komen. Dat klinkt raar, maar denk maar eens aan de tijd toen je nog een kind was of nu als je iets doet waar je helemaal in opgaat. Je vergeet de tijd en alles om je heen. Je vergeet jezelf. Juist dan vind je jezelf. Datgene in jezelf dat er altijd is en wat er altijd al was en altijd zal zijn. Dat is ontspanning.

Een belangrijke reden waarom we yogahoudingen, ademoefeningen en ontspanningsoefeningen doen en mediteren is omdat het goed is voor lichaam en geest. Een goede reden om je lichaam gezond te willen maken is het besef dat je woont in je lichaam. Zonder lichaam zou je niet kunnen leven. Dankzij je lichaam ben je een tijdje op deze aarde.

Als het lichaam geaccepteerd en gewaardeerd wordt zoals het is, dan is er meer ruimte om ook de geest tot rust te brengen. Je geest tot rust brengen betekent niet dat je niet meer nadenkt. Het kunnen nadenken is een gave die zeker gewaardeerd moet worden. Het wordt pas een nadeel als het niet meer functioneel is en je niet meer helpt.

Yoga doen is niet altijd alleen maar ontspannend. Je leert om naar jezelf te kijken. Wat je dan ziet is niet altijd iets waar je blij van wordt en het kan soms behoorlijk frustrerend zijn. Net zoals je pijn in je lichaam of in je gevoelens liever niet zo willen zien, zie je liever ook niet hoe je als persoon soms bezig bent. We vergen vaak te veel van het lichaam en onze geest, doordat het moet doen wat wij gewend zijn ermee te kunnen doen of doordat we niet kunnen accepteren dat het minder kan dan wij willen. We willen soms dingen die onmogelijk zijn. Dat wat we hebben zien we soms over het hoofd.

Soms is het een zegen om op een gegeven moment niet meer verder te kunnen op de manier waarop je het gewend bent, omdat je vaak dan pas ook andere wegen ontdekt.

Met yoga proberen we het lichaam echt te voelen en te kijken waar de mogelijkheden zijn en rekening te houden met de onmogelijkheden. Creatief meedoen is belangrijk. Kijk op welke manieren je wel kunt bewegen op een manier die prettig voelt en past bij het moment. De creativiteit die je leert toepassen met betrekking tot het bewegen van het lichaam kun je ook te gebruiken met betrekking tot de omstandigheden in het leven.

 

Door met elkaar yoga te doen leer je ook veel van elkaar. De ander spiegelt zowel de mooie kanten van jezelf als de minder goede kanten. Je ziet jezelf in de ander. Ook hier leer je naar kijken zonder oordeel.

Yoga leert de kunst van leven. De kunst van leven is leren kijken naar het wonder. Het wonder van het leven. Weer kijken met de onschuld en verwondering van kleine kinderen, maar dan bewust. Eigenlijk is yoga vooral veel ontleren. Veel loslaten om weer te vinden wat er altijd al was.

Bij yoga werk je aan jezelf. Door aan jezelf te werken vind je soms iets meer weer de vrede in je eigen hart. Je kunt van alles doen in de wereld, maar het mooist wordt de wereld ervan als je zelf blij en tevreden bent met alles zoals het nu is.

Perfect wordt het nooit om je heen, maar je kunt wel leren om in jezelf iets te vinden wat wel perfect is en die perfectie terugvinden in alles wat je om jezelf heen ziet. Zelfs al ziet het er van de buitenkant soms niet zo mooi uit. De bron van alles is het leven zelf. Alles is ontstaan uit schijnbaar niets. Dat is toch magisch.

Yoga leert je trouw zijn aan jezelf. Daarbij is het weer belangrijk om welk ‘zelf’ het gaat. Bij yoga zoeken we naar de bron. Het zelf in jezelf. De bron van jezelf.

Geen enkel zoeken zal je daar brengen. Probeer te zijn als een kind en wees dankbaar voor alles wat mooi is. Volg je hart, de innerlijke stem. Er zijn antwoorden die niet door het hoofd worden ingegeven. Er is een vrijheid die niets met de omstandigheden te maken heeft.

Het is een gave eenvoudig te zijn. Het is een gave om vrij te zijn. Het is een gave om daar terecht te komen waar je wezen moet. En als je bent waar je thuishoort, blijkt het een vallei van liefde en geluk te zijn.

Je zou het uit kunnen drukken als ‘zijn bij de vrede in je hart’, waar je ook bent en wat de omstandigheden ook zijn. Wat je overkomt, daar kan je niets aan doen, maar je hebt wel altijd de vrijheid om te kiezen hoe je ermee omgaat. Telkens weer.

– Anoeska Deelen

Tante An hier op de foto. Foto is genomen in het jaar 1991